הסליק בבור השתן

מהסליקים המרכזיים והגדולים של ארגון ה"הגנה". נחפר ונבנה בעבודת ידיים בשנת 1943 במסווה של בור לאגירת שתן הפרות שברפת הסמוכה. הסליק פעל בין השנים 1947-1943, עומקו 5 מטר ושטחו כ- 25 מ"ר. לאחר  ה"שבת השחורה", נאטם פתחו מחשש לגילויו על ידי הבריטים. לאחר פרוץ קרבות מלחמת העצמאות נפתח הסליק ותכולתו הועברה לכוחות הלוחמים. הסליק במשק אבידב, היווה את ההשראה לסליק הספרותי המופיע בספריו של מאיר שלו, "רומן רוסי" ו"הדבר היה ככה".

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4