top of page

מבצעי ההעפלה של סבא יאני

"נתיבים נעלמים" הוא שם ספרו של סבא שלנו, יאני אבידוב. בספר זה הוא מתאר את קורות מסעותיו והרפתקאותיו הנועזות, במדבר, ביבשה ובים להעלאת יהודים לארץ ישראל. יאני, שליח המוסד לעלייה ב' ואחר כך המוסד לתפקידים מיוחדים, מילא תפקיד מרכזי במבצעי ההעפלה והעלאת יהודים מלבנון, סוריה, אירופה, צפון אפריקה ועוד.

bottom of page