top of page

עלילות עיראק

הסיפור המופלא של הברחת כ- 75,000 חוטרי תמרים מעיראק ואירן לישראל. בשנת 1955 הגיעה אנייה עמוסה בחוטרי תמרים לנמל חיפה.
על סיפון האוניה היה גם יאני אבידוב, המוציא לפועל של המבצע. יאני, הגשים את חלומו של בנציון ישראלי איש כנרת, והבריח ארצה את זני התמרים המשובחים ביותר של עיראק ואירן. היה זה סופו של מסע נועז ומלא הרפתקאות וקשיים בעיראק ובאירן. הזנים המגוונים של התמרים שהובאו ארצה היוו בסיס לחידוש ענף התמר כענף חקלאי. את קורותיו במסע, תיאר סבא יאני בספרו "עלילות עיראק".

bottom of page